Kallelse till årsmöte för SSAS

            Den 27/2 klockan 17:00 i Sal 126

Alla som är intresserade av kåren är välkomna att delta på årsmötet. Det kommer vi att välja in helt ny kårstyrelsestyrelse bestående av ordförande, vice ordförande, ekonomiskt ansvarig, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter. Det kommer även att väljas in nya student representanter för exempelvis Institutionsstyrelsen, Fakultetsrådet, Jämlikhetsombud, Doktorandråd och studerandeskyddsombud. Här fattas de största besluten som rör kåren till exempel ny budget, ansvarsfrihet för tidigare styrelser och ändringar i stadgarna. Alla fullvärdiga medlemmar i SSAS har rätt att lämna in motioner angående ändringar av stadgar, motioner måste lämnas in senast 4- veckor innan årsmötet.

Är du intresserad av att engagera dej i kåren eller känner någon som kan tänkas vara intresserad tveka då inte att kontakta valberedningen eller någon i kårstyrelsen. Det går även bra att dyka upp på mötet och nominera kandidater direkt på plats. Kåren bjuder på fika 

Varmt Välkomna. 

-Årsmöteshandlingar 2018 (under bearbetning)


Copyright © SSAS 2018

Template by TFJ Joomla Templates